Сообщения

Сообщения за Июнь, 2014

Итгэхэд бэрх байгалийн үзэгдлүүд (эхний хэсэг)

Изображение

Чавин-де-Унтарагийн нууцууд (хоёрдугаар хэсэг)

Изображение

Чавин-де-Унтарагийн нууцууд (эхний хэсэг)

Изображение

Наска, Пальпын газрын гадаргуун дээрх дүрс зургууд буюу геоглифууд (хоёрдугаар хэсэг)

Изображение